Het Lied             Terug


Uit 1949, toen Hattem 650 jaar stad was, is er geen teken van opleving van het Annagilde. Toen was er enkel sprake van een gezelschap van schout met zijn rakkers, ook wel poorterswacht genoemd. In het historiespel dat toen is opgevoerd kwam het Annagilde wel voor. De schutterskoning kreeg van Catharina van Bourbon de ketting omgehangen en het volgende schutterslied werd gezongen:

Wij, schutters van ’t Sint Anna’s Gild’
Met pijl en boog en schild,
Wij groeten d’ ed’le Vrouwe zeer
Die zo rijk ons heeft vereerd.

“Met sterke hand en scherp het oog,
Recht naar het doel omhoog”
Is ons devies te allen stond,
Wijd en zijd bekend in ’t rond.

En dreigt gevaar, roept ons de strijd,
Wij staan ten kamp bereid.
Het Gilde strijd in broederband
Voor de vrijheid van het land

Wij, schutters van ’t Sint Anne’s Gild
Met pijl en boog en schild,
Wij heffen fier ons vaandel hoog
Met het schild, de pijl en boog.

Aan het eind van de feestweek werd onthuld dat burgemeester Klaas Toornstra het historische spel had geschreven en dus ook dit schutterslied.
/